e-İrsaliye Zorunluluğu Ne Zaman …

e-İrsaliye Zorunluluğu ne Zaman başlıyor? e-İrsaliye Zorunluluğu hangi sektörleri kapsıyor? Herkese e-İrsaliye gönderebilir miyim? sorularının yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10.08.2018 tarihinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No.487’de değişiklik yapılması hakkında taslak tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre;

1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen mükellef gruplarının belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyesi belgelerinin e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenlenmesi zorunludur:

Detaylar

Tebliğ: Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu

Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin hazırlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız..