e-Arşiv Fatura Mükellefleri İçin Önemli Duyuru!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Arşiv Fatura düzenleyen mükelleflere yönelik uyarı niteliğinde bir duyuru yayınlanmıştır. Yayınlanan duyuruda; müşteriye düzenlenen e-Arşiv Fatura’da ad, soyad ve adres bilgilerinin zorunlu olarak bulunması gerekliliği belirtilmiş, vergi mükellefi olmayan müşterinin T.C. Kimlik Numarasını vermek istememesi halinde, alıcı hesap numarası alanına 11111111111(11 tane 1) yazılması gerektiği belirtilmiştir. Yayınlanan metin şu şekildedir:

Detaylar

ÖKC Mali bilgilerinin Özel Entegratör Aracılığı ile Bildirimi

ÖKC Mali bilgilerini e-Arşiv Özel Entegratörleri Aracılığı ile Bildirmeyi Tercih Eden Mükellefler bildirimlerini nasıl gerçekleştireceklerdir?

ÖKC günlük kapanış (Z) Raporlarına ait mali bilgileri “e-Arşiv Özel Entegratörü Üzerinden” yöntemi ile bildirmeyi tercih edecek mükellefler, eski nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali bilgileri ( Aylık dönem ve ÖKC bazında olmak üzere gerçekleştirilen toplam satış tutarı ile Toplam KDV tutar bilgilerini) e-Arşiv Özel Entegratör kuruluşuna iletecek ve söz konusu bilgiler e-Arşiv Özel Entegratörü GİB’e “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre elektronik ortamda bildirilecektir.

Detaylar

2018 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

2020 Yılı e-Defter Yükleme Süreleri için Tıklayınız

Güncellenmiş hali ile 2018 yılı e-Defter berat yükleme takvimi.

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmak ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

e-Defter Yükleme Süreleri

e-Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
2018 Ocak Ayı04.06.2018 Pazartesi günü
2018 Şubat Ayı8.06.2018 Cuma günü
2018 Mart Ayı02.07.2018 Pazartesi günü
2018 Nisan Ayı31.07.2018 Salı günü
2018 Mayıs Ayı31.08.2018 Cuma günü
2018 Haziran Ayı01.10.2018 Pazartesi günü
2018 Temmuz Ayı31.10.2018 Çarşamba günü
2018 Ağustos Ayı30.11.2018 Cuma günü
2018 Eylül Ayı31.12.2018 Pazartesi günü
2018 Ekim Ayı31.01.2019 Perşembe günü
2018 Kasım Ayı28.02.2019 Perşembe günü
2018 Aralık Ayı06.05.2019 Pazartesi günü
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.
Detaylar

Mali Rapor Bildirim Kılavuzu ve Z Raporu Bildirimi

 • “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” güncellenmiştir.
  Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız..
 • Ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen günlük Kapanış (Z) Raporlarının 1/10/2018 tarihinden itibaren GİB’e Elektronik Ortamda Bildirim Yönteminin seçimine ilişkin “Tercih Bildirim Ekranı” kullanıma açılmıştır.
  Söz konusu ekrana ulaşmak için tıklayınız..
 • Tercih Bildirim Ekranının kullanımına ve bildirimde bulunacakların kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esaslara yönelik “Teknik Kılavuz” yayınlanmıştır.
  Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız..
Detaylar

e-Defter Süreleri Uzatıldı.

Şubat Ayı defterinin yüklenme süresine ilişkin başkanlık tarafından sirküler yayınlandı. Yapılan duyuruya göre 31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterler (Şubat ayı yevmiye defteri ve defteri kebir olduğu anlaşılmaktadır) 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu durumda e-defter yükleme süreleri şu şekilde güncellenmiştir:

 • Aralık/2017 için 04.06.2018 tarihi saat 23.59 a
 • Ocak/2018 için 04.06.2018 tarihi saat 23.59 a
 • Şubat/2018 için ise 08.06.2018 tarihi saat 23.59 a uzatılmıştır.

2018 Yılı e-Defter Beratları Yükleme Tarihleri

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmiştir:

Detaylar

Elektronik Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Durumlar

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller dışında, kâğıt olarak düzenlenen belgelerin tespiti halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenlemeye gidilmiş olup, zorunlu hallerin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlenebileceği haller:

Detaylar

ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporları 1 Ekim 2018’e Ertelendi

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller dışında, kâğıt olarak düzenlenen belgelerin tespiti halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenlemeye gidilmiş olup, zorunlu hallerin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlenebileceği haller:

Detaylar

e-Defter Süre Uzatımı Hakkında

30.04.2018 günü sonuna kadar oluşturulma ve imzalanması gereken elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile berat dosyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine yüklenme süresini 04.06.2018 günü sonuna kadar uzatan 103 seri no.lu vergi usul sirküleri hakkında bilgilendirme duyurusu.

Bilindiği üzere 20.04.2018 tarih ve 103 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nin 3 üncü bölümü ile; 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuş olup, kamuoyunda hangi aylara ait elektronik defter ve berat dosyaları için süre uzatımının olduğu hususunda yaşanan belirsizliğin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Detaylar

ÖKC Mali Rapor – Z Rapor Bildirimleri

e-Arşiv Fatura kullanıcıları vergi mükellefi olmayan ve fatura düzenleme sınırının altında kalan işlemler için perakende satış fişi (Eski-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi) düzenleyebilirler.

01.07.2018 tarihinden itibaren ÖKC Mali Raporlarını 3 farklı yöntem ile GİB’e bildirebilirsiniz. Bu yöntemler,

Detaylar