e-Defter Berat Yükleme Süreleri Uzatımı Hakkında (28.05.2020)

2020 Yılı e-Defter düzenleme ve berat yükleme süreleri uzatıldı.

3’er Aylık Yükleme Tercihinde Bulunan Mükellefler;

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 3’er aylık e-Defter başvurusunda bulunan mükelleflerin Ocak,Şubat ve Mart ayı e-Defter beratlarını yükleme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi tarihinden, 17 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunan Mükellefler;

Aylık e-Defter başvurusunda bulunan ya da hali hazırda aylık olarak e-Defter beratlarını yükleyen mükelleflerin Ocak Ayı e-Defter beratlarını yükleme süresi değişmeyip 01.06.2020 Pazartesi gün sonuna kadar kalırken, Şubat ayı e-Defter beratlarının yüklenme süresi 01.06.2020 Pazartesi tarihinden 19.06.2020 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Mart ayı e-Defter berat yükleme süresi değişmeyip 30.06.2020 Salı günü sonuna kadar olacak şekilde kaldı.

 

Yapılan duyuruda aşağıdaki ifadeler yer aldı:

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız

 

2020 Yılı e-Defter Berat Yükleme Süreleri için Tıklayınız

2020 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

Güncel hali ile 2020 yılı e-Defter berat yükleme takvimi.

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalı ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

E-DEFTER SÜRE UZATIMI: “e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2020 yılı e-Defter Yükleme Takvimi

e-Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
(Aylık Yükleme Tercihi)
Berat Yükleme Son Günü
(3'er Aylık Yükleme Tercihi)
2019 Aralık Ayı01.06.2020 Pazartesi Günü2020 Yılında devreye alındı.
2020 Ocak Ayı01.06.2020 Pazartesi Günü19.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Şubat Ayı19.06.2020 Pazartesi Günü19.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Mart Ayı30.06.2020 Salı Günü19.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Nisan Ayı31.07.2020 Cuma Günü31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Mayıs Ayı31.08.2020 Pazartesi Günü31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Haziran Ayı30.09.2020 Çarşamba Günü31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Temmuz Ayı02.11.2020 Pazartesi Günü30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Ağustos Ayı30.11.2020 Pazartesi Günü30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Eylül Ayı31.12.2020 Perşembe Günü30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Ekim Ayı01.02.2021 Pazartesi Günü01.03.2021 Pazartesi Günü
2020 Kasım Ayı01.03.2021 Pazartesi Günü01.03.2021 Pazartesi Günü
2020 Aralık Ayı30.04.2021 Cuma Günü01.03.2021 Pazartesi Günü

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda ki tablo ; e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini göstermektedir. Kurumlar Vergisi Mükellefleri olan Tüzel Kişileri kapsamaktadır.

e Defter Saklama

e-Defter Saklama Başvurusu

Daha fazla risk almayın!

e-Defter Saklama Hizmetimiz ile 10 Yıl Boyunca Güvence Altına Alın:

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Yevmiye Defteri Beratı
 • Defteri Kebir Beratı
 • GİB Onaylı Yevmiye Defteri Beratı
 • GİB Onaylı Defteri Kebir Beratı
 • Defter Raporları

 

 

Yayımlanan taslak tebliğe göre; e-Defterlerin 1.1.2020 tarihi itibari ile GİB onaylı saklamacı kuruluşlarda saklanma zorunluluğu bulunmaktadır. Tebliğ’de geçen ifadeye göre:

“Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıkta veya Başkanlıktan  izin alan saklamacı kuruluşlarda 1.1.2020  tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi”

NEDEN NES BİLGİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı Onaylı Saklamacı Kuruluş!

NES Bilgi Veri Teknolojileri ve Saklama Hizmetleri A.Ş. GİB Onaylı Özel Entegratör ve Saklamacı Kuruluş olarak hizmet vermektedir. Özel Entegratör Hizmetleri GİB tarafından lisans verilen; e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Bilet ve E-SAKLAMA hizmetlerini kapsamaktadır.

NES Bilgi, Türkiye sınırları içinde Dünya Standartlarında oluşturulmuş bulut sunucular üzerinden hizmet vermektedir. Tam yedekli ve iki şehre dağıtılmış altyapısıyla Veri Merkezini İstanbul’da konumlandıran NES Bilgi, Felaket Kurtarma senaryoları için de ana sistemlerle birebir aynı nicelik ve nitelikteki sistemlerini Ankara’da Felaket Kurtarma Merkezi’ nde bulundurmaktadır. İstanbul’da barındırılan bulut sunucular eş zamanlı olarak Ankara bulut platformuna replikasyon yapmaktadır. Tüm sistemini ve süreçlerini ITIL sertifikasına sahip çalışanları ile yöneten NES Bilgi’nin her yıl denetlenerek yenilenen sertifikaları:

 • ISO / IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO / IEC 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO / IEC 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO / IEC 24762 FELAKETTEN KURTARMA MERKEZ SİSTEMİ

Daha fazla detay için tıklayınız

 

Daha Fazla Risk Almayın!

e-Defter Saklama Hizmetimizden Hemen Yararlanın:

 

e-Arşiv Fatura’da Yeni Kapsam

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde değişiklik yapılmasına dair 10.08.2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ Taslağı yeniden güncellendi.

Güncellenen bu taslak tebliğde, 2019 yılı için e-Arşiv’e geçiş zorunluluğu değiştirildi. Daha önce 1.1.2019 tarihi olarak belirlenen e-Arşiv Uygulamasına zorunlu olarak geçiş tarihi 1.7.2019 olarak yeniden belirlendi. 10.08.2018 tarihinde yayımlanan taslak tebliğde geçiş zorunluluğu 1.1.2019 olarak belirtilmişti.

Detaylar

e-Fatura ve e-Defter’de Yeni Kapsam

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Yeniden Güncellendi.

Yayımlanan bu tebliğin taslak tebliğ olduğunu, hali hazırda var olan ve yürürlükte olan tebliğe göre 2017 yılı cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellef grubunu kapsamadığını, 2017 yılı cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1.1.2019 tarihinde  e-Fatura ve e-Defter Uygulamaları’na zaten geçmek zorunda olduğunu belirtmekte fayda var. Bu uyarıdan sonra yayımlanan taslak tebliğ detaylarına göz atalım.

Detaylar

e-Fatura ve e-Defter’de Kapsam Genişliyor!

Yayımlanan taslak tebliğde; e-Fatura ve e-Defter kullanma zorunluluğu getirilen mükellefler ve bavul ticaretinin e-Fatura kapsamına alınması hakkında detaylara yer verildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı 10.08.2018 tarihinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No.454 üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak tebliğ yayımladı. Taslak tebliğe göre:

Detaylar

2018 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

2020 Yılı e-Defter Yükleme Süreleri için Tıklayınız

Güncellenmiş hali ile 2018 yılı e-Defter berat yükleme takvimi.

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmak ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

e-Defter Yükleme Süreleri

e-Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
2018 Ocak Ayı04.06.2018 Pazartesi günü
2018 Şubat Ayı8.06.2018 Cuma günü
2018 Mart Ayı02.07.2018 Pazartesi günü
2018 Nisan Ayı31.07.2018 Salı günü
2018 Mayıs Ayı31.08.2018 Cuma günü
2018 Haziran Ayı01.10.2018 Pazartesi günü
2018 Temmuz Ayı31.10.2018 Çarşamba günü
2018 Ağustos Ayı30.11.2018 Cuma günü
2018 Eylül Ayı31.12.2018 Pazartesi günü
2018 Ekim Ayı31.01.2019 Perşembe günü
2018 Kasım Ayı28.02.2019 Perşembe günü
2018 Aralık Ayı06.05.2019 Pazartesi günü
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.

Detaylar

e-Defter Süreleri Uzatıldı.

Şubat Ayı defterinin yüklenme süresine ilişkin başkanlık tarafından sirküler yayınlandı. Yapılan duyuruya göre 31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterler (Şubat ayı yevmiye defteri ve defteri kebir olduğu anlaşılmaktadır) 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu durumda e-defter yükleme süreleri şu şekilde güncellenmiştir:

 • Aralık/2017 için 04.06.2018 tarihi saat 23.59 a
 • Ocak/2018 için 04.06.2018 tarihi saat 23.59 a
 • Şubat/2018 için ise 08.06.2018 tarihi saat 23.59 a uzatılmıştır.

2018 Yılı e-Defter Beratları Yükleme Tarihleri

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmiştir:

Detaylar