Defter Beyan Sistemi Üzerinde e-Serbest Meslek Makbuzu İşleyişi

Defter Beyan Sistemi üzerinde gelir ve gider kayıtları elektronik ortamda gerçekleştirilebilir, defterler de bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulabilir, saklanabilir ve beyannameler hazırlanarak onaylanabilir.

Detaylar