Mali Rapor Bildirim Kılavuzu ve Z Raporu Bildirimi

  • “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” güncellenmiştir.
    Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız..
  • Ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen günlük Kapanış (Z) Raporlarının 1/10/2018 tarihinden itibaren GİB’e Elektronik Ortamda Bildirim Yönteminin seçimine ilişkin “Tercih Bildirim Ekranı” kullanıma açılmıştır.
    Söz konusu ekrana ulaşmak için tıklayınız..
  • Tercih Bildirim Ekranının kullanımına ve bildirimde bulunacakların kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esaslara yönelik “Teknik Kılavuz” yayınlanmıştır.
    Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

 

 

İlgili konular