E-SERBEST MESLEK MAKBUZU NEDİR?

e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-Serbest Meslek Makbuzu): Elektronik belge biçiminde oluşturulmuş serbest meslek makbuzunu,

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı ifade eder.

 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

 

KİMLER E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇEBİLİR?

01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

Serbest muhasebeci mali müşavir, avukat,  diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, senarist, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, serbest öğretmen, sağlık memuru, artist, menajer,  yönetmen, rehber vb. serbest meslek erbabları istemeleri halinde hemen geçiş yapabilir.

 

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇMEK ÇOK KOLAY!

Sadece yapmanız gereken Mali Mühür veya e-İmza temin etmek.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmek için Mali Mühür veya e-İmza’ya sahip olmanız yeterli. Mali Mühür veya e-İmza’ya sahipseniz bize bilgi vermeniz halinde tüm işlemlerinizi hemen yaparak sizi hemen e-SMM Uygulaması’na dahil ediyoruz.

Mali Mühür başvurusu için tıklayınız

Mali Mühür Başvurusu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

ÖZEL ENTEGRATÖR GÜVENCESİ İLE

NES BİLGİ VERİ TEKNOLOJİLERİ VE SAKLAMA HİZMETLERİ A.Ş. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan E-SMM Hizmeti vermek için onay alan ilk Özel Entegratör.

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet ve e-İrsaliye Projeleri’nde ki Özel Entegratör statüsü ile NES Bilgi, tecrübesini e-SMM Projesi’ne taşıyarak bu alanda Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-SMM Hizmeti vermek için onay alan ilk Özel Entegratör oldu.

e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçmek ve hemen başlamak için tıklayınız 

 Özel entegratör aracılığıyla, e-Arşiv uygulamalarından olan e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e-Arşiv Uygulamaları’ndan olan e-SMM Hizmeti vermek için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Başkanlıktan e-SMM uygulaması için özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Bize başvuru yapmanız yeterlidir.

Neden Özel Entegratör    BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU ZORUNLU MU?

e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.