e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman…

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor? e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Başlıyor?

Sorularının yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

İlgili yazı içeriği 19.10.2019 tarihinde güncellenmiş olup güncel olmayan yazı içeriğinin üzeri çizilmiştir.

  • e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Başlıyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 1.1.2018 tarihinde başladı. Dileyen serbest meslek erbapları serbest meslek makbuzlarını elektronik ortamda oluşturup muhatabına da elektronik ortamda ya da kağıt olarak iletebiliyor.

  • e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

19.10.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre;

Tüm Serbest Meslek Erbabları’na 01.06.2020 tarihi itibariyle e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

  • 1.2.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 1.6.2020 tarihine kadar,
  • 1.2.2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanların işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar,

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

 

  • İlk e-SMM Özel Entegratörü NES BİLGİ…

NES Bilgi, e-Dönüşüm alanındaki tecrübesini e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına taşıyarak bu alanda öncü kuruluş olma rolünü üstleniyor. Şu anda hali hazırda pek çok alandan Serbest Meslek Erbabına elektronik olarak makbuz oluşturma ve muhatabına iletme hizmetini sunan NES BİLGİ, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Serbest Meslek Makbuzu Hizmeti verme noktasında da ilk lisans alan Özel Entegratör oldu. Sunduğu sistem özellikleri ve müşteri odaklı yaklaşımı ile, kullanıcılara doğru hizmet verme ilkesi ile yola çıkan NES Bilgi; e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Projelerinde Özel Entegratör statüsü ile hizmet vermektedir.

 

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Hemen Başlamak için aşağıdaki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

 

 

 

15.04.2019 tarihinde yayımlanan taslak tebliğe göre; 1.1.2020 tarihi itibari ile tüm serbest meslek erbaplarının e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçiş yapması zorunludur.

1.7.2019 tarihi itibari ile serbest meslek erbaplarının e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

10.08.2018 tarihinde 487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair taslak tebliğ yayınlandı. Yayınlanan taslak tebliğe göre;

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;
a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar,
e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

Yukarıda yer alan bilgilerin taslak tebliğden alındığını, taslak olan bu tebliğin resmi gazetede yayımlanmasının ardından zorunluluğun başlayacağını yinelemekte fayda var.

İlgili konular