GİB Portal Yöntemi ile e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu GİB Üzerinden Nasıl Düzenlenir? GİB Portal Yöntemi’ni tercih edersem bana hangi özellikler sunulur? GİB Portal Uygulaması ile NES Bilgi e-SMM Uygulaması arasında ki farklar nelerdir? Neden e-Serbest Meslek Makbuzu için Özel Entegratör Sistemini tercih etmeliyim? gibi sorulara cevap verdik.

e-Serbest Meslek Makbuzu GİB Üzerinden Nasıl Düzenlenir?

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Portal sistemi üzerinden ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. GİB Portal Sistemi mükellefin makbuzunu oluşturması için sunulmaktadır. Uygulamanın, sadece temel ihtiyaç olan makbuzun düzenlenebilmesini sağlamak amacı ile kullanıma açıldığını, kullanıcı dostu olmadığını söylememiz yanlış olmaz.

 • GİB Portal sistemine giriş yapabilmek için e-İmza ya da Mali Mührünüzü her zaman uygulamayı kullanırken bilgisayarınıza takmanız gerekir.
 • GİB e-SMM Uygulaması, java desteği sunulmadığından Google Chrome ile kullanılamaz ayrıca mobil cihazlarda kullanım imkanı da bulunmaz. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari gibi tarayıcılar ile giriş yapılması gerekir. Bu tarayıcılar üzerinden işlem yaparken de Java ayarlarınızı doğru şekilde uyarlamanız gerekmektedir.
 • e-İmza/ Mali mühür takılı iken ilgili tarayıcıdan https://earsivportal.efatura.gov.tr/ adresine giriş yapılarak işlem yapılır.

 

GİB Portal e-SMM Uygulaması ile NES Bilgi e-SMM Uygulaması’nı Karşılaştıralım:

 

ÖZELLİK


GİB PORTAL e-SMM UYGULAMASI


NES BİLGİ e-SMM UYGULAMASI


Sistem Erişim Adresi: e-SMM Uygulamasına giriş adresini gösterir.


e-SMM Sistemine Giriş İçin Gerekenler: e-SMM Uygulamasına erişim yapabilmek için gereken teknik yeterlilikleri ifade eder.


 • GİB e-SMM Uygulaması’na  Başvuru yapmak gerekir.
 • e-SMM Uygulamasına Mali mühür/ e-İmza cihazı ile giriş yapılır.
 • Java gereksinimleri yüzünden Google Chrome desteklenmez.

 • NES Bilgi tarafından başvuru otomatik olarak yapılır.
 • NES e-SMM Uygulamasına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
 • Java gereksinimi bulunmaz, tüm tarayıcılarından kullanılır.

Cari Kayıt Özelliği: Müşteri bilgilerinin sistemde kayıt altında tutulmasını ifade eder. Aynı müşteri için tekrar aynı bilgilerin girilmemesi için sunulur.


 • Makbuz düzenlendiğinde, makbuz alıcısının (makbuz düzenlenen tarafın) bilgileri sisteme kaydedilmez. Aynı kişi/ kuruma düzenlenen makbuz için her defasında alıcı bilgileri yeniden girilmek zorundadır.
 • Cariler(müşteri listeniz) sisteme aktarılamaz.

 • Makbuz düzenlendiğinde, makbuz alıcısının (makbuz düzenlenen tarafın) bilgileri sisteme otomatik kaydedilir. İsimle ya da VKN/TCKN ile çağırılarak aynı kişi/ kuruma makbuz düzenlenebilir.
 • Cariler(müşteri listeniz) toplu olarak excel ile sisteme yüklenebilir, düzenleme yapılabilir, sistemden indirilebilir.

Makbuz Tekrarlama: Düzenlenmiş olan bir makbuzun otomatik olarak yeniden oluşturulmasını ifade eder.


Aynı kişi/ kuruma düzenlenen makbuzlar, her defasında baştan tüm detaylar girilerek oluşturulur.


Daha önce düzenlediğiniz bir e-Serbest Meslek Makbuzunu, tek tuşla taslak hale getirerek tarihini değiştirip gönderebilir ya da içeriğinde değişiklik yaparak gönderebilirsiniz.


Toplu Makbuz Gönderimi: Aynı içerik ve tutarda ki makbuzların tolu bir müşteri grubuna gönderilmesini ifade eder.


Aynı kişi/ kuruma düzenlenen makbuzlar, her defasında baştan tüm detaylar girilerek oluşturulur.


Müşteri listenizde ki kayıtlı müşterilerinizden seçeceklerinize tek tuşla toplu olarak makbuz gönderebilirsiniz.

 


Saklama – Arşivleme: Resmi belgelerin, Türk Ticaret Kanunu açısından 10 yıl, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl saklanma zorunluluğu vardır.


Saklama özelliği sunulmaz,düzenlediğiniz makbuzlarınızı harici kaynaklar ile mevzuata uygun formatta, mevzuat süresince saklamanız gerekmektedir.


10 yıl saklama hizmeti sunuyoruz, geçerli bir e-Serbest Meslek Makbuzu’ nun silinmesine imkan vermiyoruz. Zaten düzenlenmiş bir makbuz, 10 yıl boyunca saklanır.

 


e-Mail Özelliği: Gönderim tipi elektronik olan makbuzların, elektronik araçlar ile makbuz alıcısına gönderilmesini ifade eder. Bu seçenek ile kağıt çıktı alma gereksinimi ortadan kalkar.


GİB Portal Yöntemi’nde sadece makbuz düzenleyebilirsiniz. Düzenlediğiniz makbuzları bilgisayarınıza indirmeniz gerekir, sonrasında mailinize ekleyerek alıcı tarafa gönderebilirsiniz.


Düzenlediğiniz makbuza alıcı tarafın mail adresini yazmanız halinde makbuz otomatik olarak alıcıya mail ile gönderilir, mailin ulaşıp ulaşmadığını da sistem üzerinden görebilirsiniz.


PDF/ Excel Özelliği: Düzenlediğiniz makbuzları PDF ya da excel olarak bilgisayara indirmeyi ifade eder.


GİB Portal üzerinde düzenlediğiniz makbuzları tek tek seçerek indirmeniz gerekir. Toplu indirme seçeneği bulunmaz. İndirilen makbuzların dosya adı da ETTN numarası olarak gözükür, kime kesildiğini anlamanız için yeniden isimlendirmeniz gerekir.

GİB Portal’da excel olarak makbuzları sisteminize indiremezsiniz.


NES Bilgi sisteminde düzenlediğiniz makbuzları, tek tek ya da toplu halde, istediğiniz tarih aralığında ya da istediğiniz kişi/kurumlara kesilmiş makbuzları PDF ya da Excel formatında indirebilirsiniz. PDF dosya adını kişiselleştirebilirsiniz. Makbuz numarası, Ünvan, Makbuz tarihi seçenekleri birbirine kombine ederek PDF dosya adı olarak otomatik isimlendirme yapabilirsiniz. Ayrıca dosya adlandırmanız gerekmez.

Seçili ya da belli tarih aralığındaki makbuzlarınızı excel formatında indirebilir, hatta excel formatını kişiselleştirebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız muhasebe programına da excel dosyasını aktarabilirsiniz.


Makbuz Tasarımı: e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde kişiselleştirilebilir görsel ya da bilgiler eklemeyi ifade eder.


GİB Portal’da standart görsel sunulur. Makbuzlarınızın görseli kişiselleştirilemez.


NES Bilgi’de ünvanınız, logonuz, banka bilginiz, imzanız makbuz görsellerine eklenir. Size özel bir makbuz tasarımı sunulur.


Kullanıcı Yönetimi: Sistemi kimlerin hangi yetkiler ile kullanabileceğini ifade eder.


GİB Portal’a e-İmza/ Mali Mühür ile giriş yapılabildiğinden, e-İmza/ Mali Mühür cihazı ve şifresi ile java sorunu yaşanmayan bilgisayarlardan erişim yapılabilir.


NES Bilgi Sistemi’ne kullanıcı adı ve şifre ile her yerden erişim yapılabilir. Alt kullanıcılar tanımlanabilir ve bu kullanıcılara yetkilendirme yapılabilir.


Farklı Seri Kullanma Seçeneği: e-Serbest Meslek Makbuzu numarası 16 haneli olur. İlk 3 hanesi kişiselleştirilebilir harf rakam karışık olabilir, sonraki 4 hane içinde bulunulan yıl ve sonrasında bol sıfırlı olarak 1’den başlar. Örnek makbuz numarası: SMM2018000000001 . 


GİB Portal üzerinde, tek bir seri ön eki ile makbuz düzenlenir. GIB2018000000001 şeklinde 1’den başlar ve birbirini takip eder.


NES Bilgi Sistemi’nde birden fazla seri ön eki oluşturulabilir. Her oluşturulan seri kendi içinde birbirini takip eder. Kullanılan bir seri içinde fatura tarihlerinde müteselsilliğin bozulmasına izin verilmez. Bugüne bir makbuz düzenlenmişse dünkü tarihe makbuz düzenlenmesi gerektiğinde yeni seri üzerinden devam edilir.

NES2018000000001, SMM201800000001, AV12018000000001 gibi ilk 3 hanesi kişiselleştirilebilir.


Destek Hizmetleri: Teknik destek hizmetlerini ve mevzuat konularını ifade eder.


Başkanlık tarafından canlı bir destek hizmeti bulunmamaktadır. Bilgi ya da yardım gerektiğinde GİB Forum sayfasından soru sorulur ve cevabın gelmesi beklenir.


NES Bilgi uzman kadrosu ile, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında tüm sorularınıza isterseniz telefonda, isterseniz mail ile destek hizmeti sunmaktadır.NES Bilgi e-SMM Uygulaması Sistem Özelliklerini daha detaylı görmek için tıklayınız 

e-İmzanız ya da Mali Mührünüz var ise bize bilgi vermeniz yeterli, sizi hemen sisteme dahil ediyoruz.

 

İlgili konular

224 İlgili Bağlantılar