e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması Başvuru Kılavuzu

e-Arşiv uygulamalarından olan e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamasına dahil olabilmek için ise e-fatura uygulamasına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

487 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında  e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalasından yararlanmak isteyen mükellefler için e-Arşiv Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

 

İlgili konular