e-Müstahsil Makbuzu Nasıl Teslim Edilir?

487 Sıra Nolu VUK Tebliği’ne Göre

Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzunun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Nes Bilgi e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması

Nes Bilgi Sistemlerinde düzenlenen e-Müstahsil Makbuzlarınız, Nes Bilgi’nin mali mührü ile anında imzalanır. Bu makbuzun çıktısı sistem üzerinden alınır ve ıslak imza yapılmasının ardından satıcı çiftçiye imzasının ardından teslim edilir. Sizin bu makbuzun(makbuz düzenleyenin), ayrıca çıktısını alarak saklamanıza gerek olmaz. Nes Bilgi sistemleri’nde düzenlenen makbuzlar 10 yıl boyunca saklanır ve dilediğiniz zaman makbuzlara erişebilir çıktısını alabilir, excel raporları oluşturabilir ya da mail ile gönderebilirsiniz.

e-Müstahsil Makbuzu’ndan Önce

Makbuz düzenleyen taraf, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan malların bedeli ödendiği sırada iki nüsha makbuz hazırlanması, bu nüshalardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermesi, diğer nüshasının ise satıcı çiftçiye imzalatılarak alınması gerektiği ve müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshasının fatura yerine geçer belge olarak kullanıyordu.

İlgili konular