e-Müstahsil Makbuzu Başvuru

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olabilmek için e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluğu bulunmamaktadır.

Vergi mükellefi kişi yada kurum Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; sadece e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasını kullanabilir.

e-Müstahsil Makbuzu Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız

İlgili konular