e-Defter Yükleme Süreleri

e-Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
2018 Ocak Ayı04.06.2018 Pazartesi günü
2018 Şubat Ayı8.06.2018 Cuma günü
2018 Mart Ayı02.07.2018 Pazartesi günü
2018 Nisan Ayı31.07.2018 Salı günü
2018 Mayıs Ayı31.08.2018 Cuma günü
2018 Haziran Ayı01.10.2018 Pazartesi günü
2018 Temmuz Ayı31.10.2018 Çarşamba günü
2018 Ağustos Ayı30.11.2018 Cuma günü
2018 Eylül Ayı31.12.2018 Pazartesi günü
2018 Ekim Ayı31.01.2019 Perşembe günü
2018 Kasım Ayı28.02.2019 Perşembe günü
2018 Aralık Ayı06.05.2019 Pazartesi günü
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.