e Defter Saklama

e-Defter Saklama Başvurusu

Daha fazla risk almayın!

e-Defter Saklama Hizmetimiz ile 10 Yıl Boyunca Güvence Altına Alın:

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Yevmiye Defteri Beratı
 • Defteri Kebir Beratı
 • GİB Onaylı Yevmiye Defteri Beratı
 • GİB Onaylı Defteri Kebir Beratı
 • Defter Raporları

 

 

Yayımlanan taslak tebliğe göre; e-Defterlerin 1.1.2020 tarihi itibari ile GİB onaylı saklamacı kuruluşlarda saklanma zorunluluğu bulunmaktadır. Tebliğ’de geçen ifadeye göre:

“Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıkta veya Başkanlıktan  izin alan saklamacı kuruluşlarda 1.1.2020  tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi”

NEDEN NES BİLGİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı Onaylı Saklamacı Kuruluş!

NES Bilgi Veri Teknolojileri ve Saklama Hizmetleri A.Ş. GİB Onaylı Özel Entegratör ve Saklamacı Kuruluş olarak hizmet vermektedir. Özel Entegratör Hizmetleri GİB tarafından lisans verilen; e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Bilet ve E-SAKLAMA hizmetlerini kapsamaktadır.

NES Bilgi, Türkiye sınırları içinde Dünya Standartlarında oluşturulmuş bulut sunucular üzerinden hizmet vermektedir. Tam yedekli ve iki şehre dağıtılmış altyapısıyla Veri Merkezini İstanbul’da konumlandıran NES Bilgi, Felaket Kurtarma senaryoları için de ana sistemlerle birebir aynı nicelik ve nitelikteki sistemlerini Ankara’da Felaket Kurtarma Merkezi’ nde bulundurmaktadır. İstanbul’da barındırılan bulut sunucular eş zamanlı olarak Ankara bulut platformuna replikasyon yapmaktadır. Tüm sistemini ve süreçlerini ITIL sertifikasına sahip çalışanları ile yöneten NES Bilgi’nin her yıl denetlenerek yenilenen sertifikaları:

 • ISO / IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO / IEC 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO / IEC 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO / IEC 24762 FELAKETTEN KURTARMA MERKEZ SİSTEMİ

Daha fazla detay için tıklayınız

 

Daha Fazla Risk Almayın!

e-Defter Saklama Hizmetimizden Hemen Yararlanın:

 

İlgili konular