Defter Beyan Sistemi Üzerinde e-Serbest Meslek Makbuzu İşleyişi

Defter Beyan Sistemi üzerinde gelir ve gider kayıtları elektronik ortamda gerçekleştirilebilir, defterler de bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulabilir, saklanabilir ve beyannameler hazırlanarak onaylanabilir.


Şu an ki uygulamada GİB üzerinde otomatik bir yapı olmadığı için düzenlenen Serbest Meslek Makbuzlarının defter beyan sistemine manuel olarak girilmesi gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre oluşturulan e-SMM’ler GİB’e raporlandığında defter beyan sistemine de otomatik olarak aktarımlarının yapılması planlanmaktadır.

İlgili konular