Defter Beyan Mevzuatı

Genel Tebliğ

486 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin) için tıklayınız.

499 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Sirküler

2018/Ocak dönemine yönelik olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesine ilişkin 23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatılmıştır. Sirküler için tıklayınız.

 

İlgili konular