e-SMM Uygulaması

e-SMM Uygulaması

e-SMM nedir, nasıl kullanılır, e-SMM’ye geçiş için neler gereklidir, e-SMM Uygulaması’nda sistem özellikleri nelerdir, ne gibi kolaylıklar sağlar gibi pek çok konuya açıklık getirmek istedik.

e-SMM yani elektronik serbest meslek makbuzu; serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda hazırlanması ile başlayan, alıcıya elektronik ortamda mail/sms ile iletilmesi ya da kağıt olarak çıktısının verilmesi ile devam eden, Özel Entegratör tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanması ile sonuçlanan işlemlerin bütünüdür.

Detaylar

e-Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu

Siz zahmet etmeyin, sizin adınıza tüm işlemlerinizi yönetelim.

Aşağıdaki form ile e-Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu yapabilirsiniz. Sonrasında bir kaç bilgi ve belgeyi sizden online ortamda alıyoruz ve hemen e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçiş yapmış oluyorsunuz.

Sizden temin edeceğimiz bilgi ve belgeler:
 • Vergi levhanız (Hesap açılışınız için gereklidir)
 • İmza beyannameniz (İmzanızı makbuz görseline ekliyoruz)
 • Sözleşme taslağımız (Hizmet sözleşmemizi iletiyoruz)
 • Logonuz ve banka bilginiz (Zorunlu değil, makbuzlarınızda gözüksün istiyorsanız iletmelisiniz, daha sonra da ekleyebilir ya da değişiklik yapabiliriz.)
 • Telefon numaranız, faks numaranız, e-Mail adresiniz, web siteniz (Zorunlu değil, hesap açılışınızdan sonra siz de girebilirsiniz)
 • Ünvanınız (Zorunlu değildir, makbuzlarınızda gözüksün istiyorsanız iletmelisiniz. Örnek: SMMM, AV. , DR. , SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR, AVUKAT, BAĞIMSIZ DENETÇİ, ARABULUCU, S.M.MALİ MÜŞAVİR…)

 

 

Serbest Meslek Nedir? Serbest Meslek Kazancı Nedir? Kimler Serbest Meslek Erbabıdır?

Serbest Meslek Nedir?

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin iş verene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Serbest Meslek Kazancı

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.

 Serbest meslek faaliyetinin bir işverene tabi olarak yapılması halinde, elde edilen gelir ücret geliri olur.

Örnek: Muayenehanesinde hasta kabul eden bir doktorun, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan bu faaliyeti, serbest meslek faaliyetidir. Ancak, bu doktor ayrıca bir özel hastane işletmekte ise, bu faaliyet ticari faaliyet sayıldığından, elde edilen kazanç “ticari kazanç” olacaktır. Bu kişi yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken doktorluk faaliyetinden elde ettiği kazancı serbest meslek kazancı, özel hastanecilik faaliyetinden elde ettiği kazancı ise ticari kazanç olarak beyan edecektir.

Örnek: Bir şirkette sigortalı olarak çalışan avukatın çalıştığı şirketten elde ettiği kazanç ücret, aynı avukatın çalıştığı şirket haricinde üçüncü kişilere ait hukuki işlemleri takip etmek suretiyle elde ettiği kazanç ise serbest meslek kazancı olacaktır.

SERBEST MESLEK ERBAPLARI

Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır.Serbest muhasebeci mali müşavir, avukat,  diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, senarist, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, serbest öğretmen, sağlık memuru, artist, menajer,  yönetmen, rehber vb. vb. kişiler serbest meslek erbabıdır.

Aşağıda yer alan işleri yapanlar da serbest meslek erbabı sayılmaktadırlar:

 • Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar,
 • Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar,
 • Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları,
 • Vergi Usul Kanunu’nun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar,
 • Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komandite ortaklar.