2018 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

2020 Yılı e-Defter Yükleme Süreleri için Tıklayınız

Güncellenmiş hali ile 2018 yılı e-Defter berat yükleme takvimi.

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmak ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

e-Defter Yükleme Süreleri

e-Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
2018 Ocak Ayı04.06.2018 Pazartesi günü
2018 Şubat Ayı8.06.2018 Cuma günü
2018 Mart Ayı02.07.2018 Pazartesi günü
2018 Nisan Ayı31.07.2018 Salı günü
2018 Mayıs Ayı31.08.2018 Cuma günü
2018 Haziran Ayı01.10.2018 Pazartesi günü
2018 Temmuz Ayı31.10.2018 Çarşamba günü
2018 Ağustos Ayı30.11.2018 Cuma günü
2018 Eylül Ayı31.12.2018 Pazartesi günü
2018 Ekim Ayı31.01.2019 Perşembe günü
2018 Kasım Ayı28.02.2019 Perşembe günü
2018 Aralık Ayı06.05.2019 Pazartesi günü
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.
Detaylar

Defter Beyan Sistemi Kapsamı

Serbest Meslek

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Serbest meslek erbaplarının kimler olduğu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 66’ncı maddesinde belirtilmiştir.

Detaylar

Defter Beyan Sisteminin Faydaları

  • Bir muhasebe programına ihtiyaç duyulmaksızın internetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınabilmesi.
  • Kırtasiyeciliği azaltması.
  • Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması.
Detaylar

Defter Beyan Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sistemi kullanmak zorunda olanların, kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru, mükelleflerin kendileri tarafından yapılabileceği gibi, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanan meslek mensupları ya da meslek odaları (basit usule tabi mükelleflerle sınırlı olmak üzere) aracılığıyla da yapılabilecektir.

 

Defter Beyan Sistemi Zorunlu mu? Kimler Defter Beyan Sistemini Kullanmak Zorunda?

Serbest meslek erbapları, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin Sistemi kullanmaları zorunludur.

Serbest meslek erbapları ile basit usule tabi mükellefler (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

Serbest meslek kazanç defteri yanında bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de, 1/1/2018 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyetine ilişkin kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutacaktır.

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir.