2019 yılı e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluğu

2019 Yılı e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluk Kapsamı Açıklandı!

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Zorunlu Başlangıç Tarihi 1.6.2020 olarak resmileşti!

19.10.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre;

Serbest meslek erbaplarından;
a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine,
b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,

kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren Tebliğde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Sizi Hemen Arayalım?

 

e-Serbest Meslek Makbuzu geçişiniz için e-İmza ya da mali mührünüzün olması yeterli. Başvuru yapmanız halinde sizinle irtibata geçerek 1 saat içinde geçişinizi tamamlıyoruz ve hemen makbuz kesmeye başlayabiliyorsunuz.
 Elektronik ortamda her yerden makbuz düzenleyebileceğinizi ve düzenlediğiniz makbuzlara da 10 yıl saklama hizmetimizle her yerden erişebileceğinizi biliyor muydunuz.

 

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması hakkında yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Yayımlanan taslak tebliğe göre; e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçiş için zorunluluk tarihi 1.1.2020 olarak yeniden açıklandı.

Bir çok taslak tebliğ yayımlandı ve kafa karışıklıkları halen devam etmekte. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’nda neler oluyor, zorunluluk tarihi resmi olarak açıklandı mı, bu defa zorunluluk başlayacak mı, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçiş için ne yapılması gerekiyor gibi konulara açıklık getirmek istedik.

Bilindiği üzere e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 1.1.2018 tarihinde isteğe bağlı geçiş olarak serbest meslek erbaplarının kullanımına açılmıştı.

10.08.2018 tarihinde yayımlanan taslak tebliğe göre, 1.7.2019 tarihi itibari ile e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmişti.

24.10.2018 tarihinde yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Bu tebliğde 1.7.2019 tarihinde e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına dahil olma zorunluluğu değiştirilmedi. Yayımlanan taslak tebliğe göre;

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;

a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

Son olarak 15.04.2019 tarihinde yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Hali hazırda en güncel olan bu tebliğe göre;

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, tüm serbest meslek erbapları için 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olup, dileyen serbest meslek erbapları bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabileceklerdir.

Serbest meslek erbaplarından;
a) 1/9/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/1/2020 tarihine,
b) 1/9/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçiş yapmış olan mükelleflere, e-SMM Uygulaması’na geçiş yaptığı tarih itibari ile 3 ay süresince matbu makbuz kesme izni tanınıyordu, bugün çıkan taslak tebliğde ise bu süre, e-SMM Uygulaması zorunluluğunun başlayacağı tarih olan 1.1.2020 ‘ye kadar uzatıldı.

Kısaca belirtmek gerekirse, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçiş için zorunluluk tarihi 1.1.2020’dir. e-SMM Uygulamasına geçiş yapan serbest meslek erbaplarına, 1.1.2020 tarihine kadar isterse elektronik ortamda isterse matbu-kağıt olarak makbuz düzenleme izni tanınıyor.

Tebliğin halen taslak olduğunu vurgulamamız gerekiyor. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’nın zorunlu olacağını yayımlanan taslak tebliğlerden anlayabiliyoruz ancak bu zorunluluğun başlayacağı tarihin halen net olmadığını, çünkü tebliğin resmi gazetede yayımlanmadığını belirtmekte fayda var.

24.10.2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan taslak tebliğe ulaşmak için e-SMM-487Vuk-Tebliğ-Taslağı tıklayınız.

15.04.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız..

İlgili konular