2019 yılı e-Defter takvimi

2019 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

2020 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri için Tıklayınız

Güncel hali ile 2019 yılı e-Defter berat yükleme takvimi.

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalı ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

2019 Yılı e-Defter Yükleme Takvimi

e-Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
2018 Aralık Ayı06.05.2019 Pazartesi günü
2019 Ocak Ayı06.05.2019 Pazartesi günü
2019 Şubat Ayı31.05.2019 Cuma günü
2019 Mart Ayı01.07.2019 Pazartesi günü
2019 Nisan Ayı31.07.2019 Çarşamba günü
2019 Mayıs Ayı02.09.2019 Pazartesi günü
2019 Haziran Ayı30.09.2019 Pazartesi günü
2019 Temmuz Ayı31.10.2019 Perşembe günü
2019 Ağustos Ayı02.12.2019 Pazartesi günü
2019 Eylül Ayı31.12.2019 Pazartesi günü
2019 Ekim Ayı31.01.2020 Cuma günü
2019 Kasım Ayı02.03.2020 Salı günü
2019 Aralık Ayı01.06.2020 Pazartesi Günü
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda ki tablo ; e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini göstermektedir. Kurumlar Vergisi Mükellefleri olan Tüzel Kişileri kapsamaktadır.

İlgili konular