2018 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

2020 Yılı e-Defter Yükleme Süreleri için Tıklayınız

Güncellenmiş hali ile 2018 yılı e-Defter berat yükleme takvimi.

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmak ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

e-Defter Yükleme Süreleri

e-Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
2018 Ocak Ayı04.06.2018 Pazartesi günü
2018 Şubat Ayı8.06.2018 Cuma günü
2018 Mart Ayı02.07.2018 Pazartesi günü
2018 Nisan Ayı31.07.2018 Salı günü
2018 Mayıs Ayı31.08.2018 Cuma günü
2018 Haziran Ayı01.10.2018 Pazartesi günü
2018 Temmuz Ayı31.10.2018 Çarşamba günü
2018 Ağustos Ayı30.11.2018 Cuma günü
2018 Eylül Ayı31.12.2018 Pazartesi günü
2018 Ekim Ayı31.01.2019 Perşembe günü
2018 Kasım Ayı28.02.2019 Perşembe günü
2018 Aralık Ayı06.05.2019 Pazartesi günü
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda ki tablo ; e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini göstermektedir. Kurumlar Vergisi Mükellefleri olan Tüzel Kişileri kapsamaktadır.

İlgili konular